Svetainės naudojimo sąlygos

Dėkojame, kad lankotės mūsų internetinėje svetainėje (toliau "Svetainė").

Šios teisinės pastabos reguliuoja prieigą prie svetainės dovanu.link ir jos naudojimą.

Naudojimąsi šia svetaine reglamentuoja žemiau nurodytos sąlygos  (toliau "Naudojimosi sąlygos").  Jūsų naudojimasis svetaine reiškia, jog sutinkate su  šiomis sąlygomis ir jų privalomuoju pobūdžiu. Jei nesutinkate su  Naudojimosi sąlygomis, prašome išeiti iš šios svetainės.

dovanu.link pasilieka teisę savo nuožiūra keisti Naudojimosi sąlygas.

 

Jūs sutinkate, kad bet kokie, dizaino, koncepcijos, fotografijos ar kiti   pasiūlymai, jų turinys ir medžiaga (išskyrus asmens duomenis) perduoti arba išsiųsti dovanu.link  per šią svetainę arba kitais metodais (toliau "pateikta medžiaga") nėra gavėjo nuosavybė, o lieka dovanu.link nuosavybė.

dovanu.link neprivalo ir negali būti įpareigota ateityje:

(i)                 saugoti bet kokią pateiktą konfidencialią medžiagą;

(ii)               mokėti mokestį už naudojimąsį pateikta medžiaga;

(iii)             atsakyti ar patvirtinti duomenis ar jų gavimą. Jūs deklaruojate ir garantuojate, kad Jūsų pateikta medžiaga jokiu būdu nepažeidžia trečiųjų šalių interesų, įskaitant susijusias su autorių teisėmis, prekių ženklų, patentų, prekybos paslapčių, konfidencialumo ir kita nuosavybė teise ar asmeninėmis  teisėmis. Pateikdami medžiagą, jūs pripažįstate teisę, bet ne pareigą, kad dovanu.link gali skelbti, platinti ar naudoti, pateiktą medžiagą, arba jos dalis, dėl bet kokios priežasties, įskaitant demonstracinius, reklamos, produktų kūrimo tikslais.

dovanu.link  produktai, rodomi ir siūlomi šioje svetainėje yra dalis dovanu.link kolekcijos, kuri sudaryta iš originalių produktų, partnerių pasiūlymų ar viešai paskelbtos informacijos. Svetainėje pateikti produktai, jų modeliai, spalvos, dydžiai ar pan. gali būti pakeisti be atskiro  įspėjimo. Pateiktos produktų ar jų dalių kainos yra orientacinės. Tikslios kainos, produktų apipavidalinimo (logotipo spausdinimo) ir jų pristatymo terminai yra aptariami atskirai ir nurodomi kituose abiejų pusių patvirtintuose dokumentuose.

Atsakomybės apribojimas
Svetainėje pateikta medžiaga gali turėti netikslumų ar korektūros klaidų. dovanu.link negali būti laikoma atsakinga už bet kokius nuostolius ar žalą, padarytus pasikliaujant informacija, gauta iš šios svetainės arba per ją. Jūs turėtumėte savarankiškai įvertinti informaciją ir svetainės turinio atitikimą Jūsų poreikiams.

Visos teisės saugomos © dovanu.link
Ši svetainė (toliau, "Interneto svetainė"), kartu su visa joje pateikta medžiaga, yra apsaugota autorių, prekių ženklų ir/ ar kitų intelektinės nuosavybės teisių apsaugos įstatymų. Medžiaga apima pavyzdžius, nuotraukas, vaizdus, iliustracijas, tekstus, vaizdo, garso įrašus, piešinius, apipavidalinimo maketus, įpakavimus, logotipus, prekinius ženklus, skiriamuosius ženklus, interneto svetainės konstrukciją.

Pavadinimas ir prekių ženklas dovanu.link, jų logotipas priklauso UAB MULTIDORA

Svetainėje pateikiama medžiaga skirta  tik informavimo tikslais. Leidžiama atsisiųsti arba kopijuoti medžiagą iš šios svetainės tik registruotiems vartotojams ir tik prisijungus savo vardu. Tačiau tai nesuteikia jokių teisių ar nuosavybės į medžiagą, kurią siuntėtės arba nukopijavote. Draudžiama yra atgaminti, skelbti, perduoti, platinti, rodyti, pašalinti, ištrinti, atnaujinti ar bet kokiu kitu būdu keisti svetainėje pateiktą medžiagą, ją siūsti kitiems ūkio subjektams. Bet koks kitoks šioje svetainėje pateiktos medžiagos panaudojimas, įskaitant atgaminimą, modifikavimo, platinimą be išankstinio raštiško dovanu.link leidimo, yra griežtai draudžiamas.

Vaizdų ir produktų pasiūlymų pateiktų dovanu.link svetainėje naudojimas :

dovanu.link  vaizdai ir produktų pasiūlymai paskelbti šioje svetainėje yra saugomi autorinių teisių ir yra dovanu.link nuosavybė. dovanu.link įgalioja vartotoją kopijuoti, parsisiųsti, redaguoti, platinti ar publikuoti vaizdus tik pagal numatytus autorizuotus naudojimo būdus.

Įgaliojimas naudoti:
Vaizdai ar produktų pasiūlymai skelbiami dovanu.link svetainėje gali būti naudojami registruoto svetainėje asmens tik tada, kai vaizdas yra išsaugotas originalus, nepakeistas ir nurodo teisingas autorių nuostatas. Taigi, interneto svetainėje paskelbtas turinys ir vaizdai gali būti  parsisiųsti arba spausdinami tik autorizuotam naudojimui ir jei šis turinys nėra ištrintas, ar modifikuotas, įskaitant autorių teisių pastabas ir prekių ženklus.

Joks kitas vaizdų naudojimas ar produktų pasiūlymų, paskelbtų dovanu.link svetainėje nėra leidžiamas (t.y. spausdinti, atsisiųsti, dauginti, platinti visuomenei, pardavimo ar kitais tikslais).

Šis susitarimas nenumato jokios teisės:

- Naudoti nuotraukas tekstus ar produktų pasiūlymus pažeidžiant autorių teises arba privatumo įstatymus;
- Naudoti nuotraukas, tekstus ar produktų pasiūlymus reklamos, leidybos arba kitiems komerciniams tikslams (pavyzdžiui teikti apklausoms kitiems ūkio subjektams).

 

Techninės ir pristatymo sąlygos:

Šios sąlygos galioja visiems mūsų teikiamiems pasiūlymams ir užsakymams. Prašome atkreipti dėmesį, kad siūlomi produktai yra užsakomi/ gaminami/ perdirbami pagal konkretaus Užsakovo poreikius, todėl negali būti pasiūlyti kitiems Užsakovams. Užsakymai, pateikti elektroniniu, telefoniniu, faksmiliniu ar pan. ryšiu galioja tik tada, kai jie patvirtinti Užsakovo parašu ir spaudu.

Mūsų (toliau –Vykdytojas) katalogai, pasiūlymai  ir informaciniai tekstai supažindina Jus su mūsų pasiūla. Išsirinkę norimą produktą prašome informuoti mus ir mes paruošime užsakymo dokumentus (toliau-užsakymas). Užpildytas užsakymas yra pasirašomas abiejų pusių 2  egzemplioriais, turinčiais vienodą galią po vieną kiekvienai pusei. Užsakovas sutinka, kad užsakymas gali būti  pateiktas ir tik elektroniniu būdu.

Pristatymo  terminas

Pristatymo terminas skaičiuojamas kiekvienas užsakymui atskirai, abipusiu susitarimu ir jis skaičiuojamas nuo užsakymo ir apipavidalinimo maketų pasirašymo dienos. Jei vėluojama pasirašyti užsakymą ar apipavidalinimo maketus, sumokėti avansą (jei toks buvo sutartas), tai įvykdymo terminas nusikelia tiek dienų, kiek vėluojama tai padaryti.

Vykdytojas dėl savo kaltės neįvykdęs užsakymo iki datos patvirtintos užsakyme, moka 0,2 % delspinigių nuo nepristatytų produktų vertės (jei buvo sumokėtas avansas).

Apipavidalinimas/ logotipai

Produktų apipavidalinimas vykdomas remiantis pasirašytais apipavidalinimo maketais. Logotipo spalva pagal spalvų katalogą "Pantone" 100 % garantuojama tik ant plokščio  balto paviršiaus. Jei paviršius ne baltas yra leidžiamas spalvos pakitimas (+/-10%). Produktų apipavidalinimas gali būti atliekamas šiais būdais: tampografija, šilkografija, lazeriniu graviravimu ir pan. Vykdytojas pasilieka sau teisę parinkti apipavidalinimo technologiją, kiekvienam produktui atskirai.

Kokybės ir kiekių garantijos

Tam tikroms produktų rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti produkto gamintojo kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių produktų aprašymuose arba su produktais pateikiamose garantinėse kortelėse. Tuo atveju, kai gamintojas tam tikroms produktų rūšims produktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų. Vykdytojas neteikia produktų garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Užsakovą į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

Vykdytojas garantuoja apipavidalinimo kokybę ant visų siūlomų produktų, jei Užsakovas priima mūsų rekomendacijas. Apipavidalinimo  kokybė ir kiekis yra tikrinami priimant produktus. Apie rastus neatitikimus turi būti pranešta per 5 dienas. Jei jie atsirado dėl Vykdytojo kaltės, mes įsipareigojame juos pašalinti per abipusiai sutartą laiką. Už klaidas atsiradusias dėl Užsakovo kaltės neatsakome.

Pristatymo sąlygos

Užsakymas gali būti pristatomas dalimis, pagal atskirus produktus. Užsakytų produktų pristatymo išlaidos standartinėje pakuotėje vienu adresu Vilniuje yra įtrauktos į kainą. Dėl pristatymo į kitus regionus/ adresus yra tariamasi atskirai.

Apmokėjimo sąlygos

Užsakovas sumoka 50 % užsakymo sumos per 3 dienas nuo užsakymo pasirašymo. Užsakovas pilnai atsiskaito ne vėliau kaip per 5 dienas  po užsakymo įvykdymo, gavus PVM sąskaitą - faktūrą. Užsakyti produktai pereina į Užsakovo nuosavybę tik  pilnai atsiskaičius su Vykdytoju

Laiku neatsiskaičius, Užsakovas moka 0,2 % delspinigių nuo neapmokėtos užsakymo sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Užsakymo nutraukimas

Užsakymo vykdymas gali būti nutrauktas abipusiu šalių susitarimu.

Jei Užsakovas vienašališkai nutraukia užsakymą, jis privalo sumokėti baudą lygią 10 % nuo atsisakytos užsakymo dalies, jei pradėtas vykdyti užsakymas  nesudarė papildomų išlaidų (užsakyti produktai be papildomų sąnaudų gali būti grąžinti į Vykdytojo partnerių sandėlius). Jei užsakymas pradėtas vykdyti ir nėra galimybių jį atšaukti, Užsakovas moka baudą,lygią  90 % užsakymo sumos.

Baigiamosios nuostatos

Šios sąlygos privalomos abiems  užsakymą pasirašiusioms šalims. Jų pakeitimai turi būti surašomi raštu ir abiejų šalių patvirtinti parašais. Vykdytojas turi teisę sudaryti sutartis su trečiomis šalimis dėl  darbų atlikimo  vykdant šį užsakymą.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių/ sąlygų vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Naujas klientas

Registruoti vartotoją

Susikurdami paskyrą galėsite apsipirkti greičiau, žinoti užsakymų būseną ir sekti visus savo užsakymus.

Tęsti

Sugrįžęs klientas